Choroby wewnętrzne

Rozpoznawanie i leczenie chorób:

  • układu oddechowego
  • układu krążenia
  • przewodu pokarmowego
  • układu moczowego
  • układu nerwowego

Prowadzenie leczenia i monitoring zwierząt przewlekle chorych (cukrzyca, niewydolność nerek, padaczka).