Fundusze Europejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności,

Tytuł Projektu:

„Wzrost konkurencyjności Lubelskiej Polikliniki Weterynaryjnej poprzez wdrożenie nowej usługi opartej o wyniki prac B+R”.

Wartość Projektu:

489 570, 45 PLN

Wartość dofinansowania:

287 640, 50 PLN

Cel Projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez wdrożenie i komercjalizację prac badawczo – rozwojowych.

Planowane efekty:

Efektem będzie rozszerzenie oferty o zastosowanie modeli 3D kości w zabiegach ortopedycznych kręgosłupa oraz zabiegu w obrębie stawu łokciowego w medycynie weterynaryjnej.