Realizujemy projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej

Informujemy, że w Lubelskiej Poliklinice Weterynaryjnej jest realizowany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3-7 Wzrost konkurencyjności. Tytuł realizowanego projektu to ” Wzrost konkurencyjności Lubelskiej Polikliniki Weterynaryjnej poprzez wdrożenie nowej usługi opartej o wyniki prac badawczo- rozwojowych. Wartość projektu to 489 570,45 PLN, a wartość dofinansowania to 287 640,50 PLN.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez wdrożenie i komercjalizację prac badawczo- rozwojowych. Efektem będzie rozszerzenie oferty o zastosowanie modeli 3D kości w zabiegach ortopedycznych kręgosłupa oraz zabiegu w obrębie stawu łokciowego w medycynie weterynaryjnej.